PROBĚHLO – 15. 5.–17. 5. 2018 – Veletrh VVVI 2018

Zveme Vás na v pořadí již třetí ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční ve dnech 15. 5.–17. 5. 2018 na Výstavišti v Brně. Náš web ResearchJobs.cz je partnerem této akce. Veletrh VVVI vytváří novou interdisciplinární platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry a poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti.