S Marcelem Krausem (TA ČR) nejen o připravované akci #TAČRship ZÉTA

S jedním z hlavních protagonistů programu ZÉTA, Marcelem Krausem (TA ČR) jsme si povídali zejména o tomto programu zaměřeném na nastupující výzkumnou generaci. Zároveň je tento rozhovor též pozvánkou na akci #TAČRship ZÉTA (18. 9. 2018 v Praze).

Q1: Blíží se vyhlášení druhé veřejné soutěže programu ZÉTA, který je zaměřen na nastupující výzkumnou generaci. Představíš nám v krátkosti tento program? Které aspekty programu jsou podle Tebe klíčové?

A1: Program ZÉTA má dva cíle: podněcovat v mladé výzkumné generaci do 35 let zájem o takové projekty, jejichž výstupy jsou primárně zaměřené na využití v praxi. Rádi bychom prostřednictvím programu přivedli k sobě ty, kteří výzkumná řešení navrhují s těmi, kteří je mohou využívat pro inovace. První veřejná soutěž ukazuje, že taková partnerství se v drtivé většině staví mezi akademickými institucemi a podniky. Druhá veřejná soutěž tento trend bude podporovat a navíc zdůrazní, že partnerem pro aplikaci může být v některých případech i další organizace, např. územní samosprávné celky nebo ministerstva, a zaměří se nově na studentky a studenty středních škol.

Druhým cílem programu ZÉTA je vyrovnávání příležitostí mužů a žen v rozvoji jejich výzkumných kariér. Rádi bychom programem zareagovali na některé stereotypy a překážky, které ve výsledku rovné příležitosti neposkytují. Ať už se jedná o rodičovství, možnost účasti na rozhodování nebo vedení kolektivu, pracovně-právní vzathy či předsudky, že muži a ženy mají rozdílené předpoklady pro kariéru ve výzkumu, to vše vede ke ztrátě kvalifikovaných sil. V některých ohledech se dokonce nalézáme na posledních příčkách v rámci EU. Ve druhé veřejné soutěži se proto znovu zaměříme na rovné šance mužů a žen k jejich profesnímu rozvoji a na bonifikaci těch, kteří prokáží pokročilou úroveň prostředí lidských zdrojů.

Stručně řečeno, program ZÉTA se zaměřuje na rozvoj principů aplikační kultury a kultury rovných příležitostí, a to již od samého počátku výzkumných kariér.

Q2: Tradičně pořádala Technologická agentura před vyhlášeními semináře, k tomuto programu nyní bude organizovat #TAČRship – nový koncept, který byl aplikován již v případě 2. veřejné soutěže programu ÉTA. Co je hlavní předností “shipů” oproti klasickým seminářům?

A2: TAČRship je akronymem: s jako spolupráce, h jako hledání, i jako inspirace a p jako podpora. Jedná se o odpolední akci, na které proběhne “klasický” seminář živě streamovaný na kanále Youtube. Dále budou přítomní zasměstnanci TAČR, připraveni zodpovědět otázky a nabídnout konzultaci s pracovním názvem “HELPdesk (a)live”. Zveme také do panelu zástupkyně a zástupce úspěšných projektů z předcházející soutěže, aby se podělili o svou zkušenost, upozonili na úskalí nebo poradili, co funguje a jak. Prostor bude i pro networking a hledání partnerů do nadcházející soutěže. Přítomni budou zástupci několika podniků nabízející roli mentorů, ale i řada mladých, kreativních lidí hledající příležitost pro uplatnění svého nápadu v aplikační sféře.

Q3: Co si od tohoto #TAČRship ZÉTA slibujete?

A3: Název #TAČRship zároveň značí, že se všichni nalézáme na jedné lodi. Chceme vytvořit platformu, na jejímž základě by vznikla otevřená komunita kolem našich programů. V případě programu ZÉTA by nás těšilo, když by tento TAČRship sloužil podnikům k nalezení vzdělaných a kreativních sil z řad mladé výzkumné generace a mladé generaci k rozvoji jejich kariér, ať už na akademii nebo v soukromém sektoru.

Q4: Jak už jsme zmínili, v případě programu ZÉTA se blíží druhá veřejná soutěž. Držme se lodní terminologie, do jakých vod byste rádi loď ZÉTA zakormidlovali?

A4: Oborová mapa vod v případě programu ZÉTA neexistuje. K účasti v soutěži jsou vítány všechny obory. Podmínkou ovšem zůstává min. 15% spoluúčast z neveřejných prostředků, což může oborové zaměření projektů poněkud determinovat. Nicméně jednotlivé lodičky projektů by měly na konci zakotvit v přístavu Inovace a proplout místy aplikovaného výzkumu a nebo experimentálního vývoje. Doufejme, že moře bude klidné, ne příliš bouřlivé.

Q5: V čem podle Vás tkví největší potenciál programu ZÉTA? Jde nám zejména o to, co třeba nebude po přečtení zadávací dokumentace úplně patrné?

A5: Mezi řádky zadávací dokumentace se píše, že v nastupující výzkumné generaci věříme a v mnohém na ní v rámci inovačního ekosystému spoléháme. Mezi řádky sdělujeme, že výzkumná práce zaměřená na bezprostřední užitek či nápravu rozličných problémů může být dobrým důvodem k pocitu sebeuspojojení. A říkáme také, že odpovědnější pohled na výzkumnou práci bez předsudků a stereotypů může vést k nečekaným, kvalitnějším výsledkům. A v neposledním meziřádku píšeme, že nám záleží na využití prostoru k tomu, aby si budoucí a předchozí výzkumné generace svorně předali to nejlepší.

Q6: Na závěr Vás ještě poprosíme o rekapitulaci ohledně #TAČRship ZÉTA. Kdy kam a s čím přijít?

A6: #TAČRship ZÉTA se koná 18. září 2018 v coworkingovém centru Sněmovní 7, Praha 1. Dveře otevíráme ve 13:00, vyplouvá se ve 13:30. Registrovat na akci je možné zde a zaregistrovat budoucí projekt k matchmakingu zde. Vezměte s sebou chuť se seznamovat a hovořit s přítomnými, připravte si otázky na zaměstnance TAČR a na zástupce úspěšných projektů a pro udržení data v paměti si nezapomeňte udělat lodní uzel.

Děkujeme za rozhovor a pozvánku!

Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta