S Mgr. Kristýnou Matějů, Ph.D., (nejen) o Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i.

Před několika dny jsme vystavili inzerát na pozici ředitele/ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Při této příležitosti vznikl i následující krátký rozhovor.

Q1: Váš ústav má sídlo v Karlovarském kraji, což je kraj, který s výzkumem příliš spojován není – nenajdeme v něm žádné další v.v.i. ani veřejné VŠ. Co myslíte, že by nejvíce napomohlo zvýšení atraktivity KV kraje pro „výzkumnou veřejnost“?

Karlovarský kraj má co se týče výzkumných aktivit ve srovnání se zbytkem republiky opravdu „výjimečné“ postavení – dlouhodobě je prakticky o řád pozadu za ostatními kraji co se týče financí vynakládaných na výzkum i počtem osob pracujících ve výzkumu a vývoji. Přitom se jedná například z pohledu přírodních věd o nesmírně zajímavé území se značným potenciálem. Unikátní je i vysoká koncentrace přírodních léčivých zdrojů (minerální vody, plyny, peloidy) na relativně malé ploše. Vznik veřejné výzkumné instituce zaměřené na lázeňství byl právě jedním z kroků, které přivádějí do regionu více specializovaných odborníků. V nejbližších letech lze také očekávat další výzkumné a inovační aktivity, které budou navazovat na ukončení těžby uhlí na Sokolovsku a transformaci regionu.

Podívejte se na inzerát na pozici ředitele / ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Q2: Jak vnímáte postavení v. v. i., které nejsou zastřešeny AV ČR? Je jejich hlas ve sféře politiky ve VaVaI dostatečně silný?

Situace v. v. i., které nepatří pod AV ČR je asi trochu složitější, ale vzhledem k tomu, že jsme instituce velmi specificky zaměřená, zatím to takto nevnímáme. Více nás momentálně trápí naše krátká historie a fakt, že v balneologickém výzkumu zeje zhruba třicetiletá mezera, kterou se teď snažíme zaplnit. Dá se říci, že bariéra pro vznik nových výzkumných organizací prakticky „na zelené louce“ je značná, přesto bojujeme, protože lázeňství je pro Karlovarský kraj důležitým oborem a výzkum a inovace potřebuje ke svému rozvoji. Pokud jde o výzkumné projekty, tak se nám osvědčuje strategie, kdy jsme spoluřešitelem výzkumného projektu s již zavedenou institucí, případně sami realizujeme výzkumy a studie menšího rozsahu.

Q3: Jaké jsou cíle Vašeho ústavu ve střednědobém horizontu?

Stát se plnohodnotnou výzkumnou institucí, která bude dělat kvalitní výzkum s přesahem do praxe, spolupracovat s vysokými školami na vzdělávacích programech a s lázeňskými zařízeními a zajistit si dostatečné externí zdroje financování (v současné době jsme financováni převážně z individuální dotace od zřizovatele, kterým je Karlovarský kraj). Také se snažíme navázat přeshraniční spolupráci a komunikovat se zahraničními odborníky.

Q4: Váš ústav je druhou institucí, který má ve svém názvu a zaměření balneologii. Je příběh http://www.balneologie.eu/ pro Vás inspirací?

Jistě je pro nás inspirací, i když se momentálně zaměřujeme na trochu jiné otázky a snažíme se nahlížet na lázeňství z různých úhlů pohledu. Náš záběr je poměrně široký a sahá od lékařské problematiky související s účinky balneoprocedur na lidský organismus, přes hydrogeologii a ochranu přírodních léčivých zdrojů až k socioekonomickým otázkám.

Paní doktorko, děkujeme Vím za rozhovor.

Více o  Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. se můžete dozvědět mj. na stránkách www.i-lab.cz.

Za ResearchJobs.cz se ptal
Martin Víta