S prof. Jiřinou Jílkovou o Centru regulace a behaviorálních studií (REGBES / FSE UJEP)

Centrum s unikátním zaměřením na hodnocení dopadů regulace a behaviorální ekonomii/behaviorální studia vzniká v rámci Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Hlavní protagonistka Centra, prof. Jiřina Jílková odpovídá na naše dotazy nejen o Centru, ale i o budování podobných výzkumných skupin mimo Prahu či Brno.

Q1: Popsala byste nám v krátkosti genezi vzniku Vašeho centra? Jak vlastně došlo k tomu, že zde vznikla idea vybudovat takovéto centrum právě na FSE UJEP?

Vznik centra vyplývá z dlouhodobého zájmu o problematiku regulatorního prostředí a jeho vlivu na společnost a ekonomiku:

  • Na UJEP-FSE působí od roku 2011 tým akademiků, který se zabývá politikou životního prostředí a regionálního rozvoje. Typicky se jedná o oblasti, do kterých silně zasahuje regulace státu;
  • Já sama (prof. Jílková, ředitelka Centra) jsem předsedkyní Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR. Spolu s doktorandy se zabývám hodnocením dopadů regulace;
  • V odborné komunitě se v posledních letech diskutuje nejenom pohled „technokratického a legislativního nastavení“ regulace, ale pozornost se zaměřuje na chování člověka a možnosti jeho ovlivňování.
  • Do úvah o „dobré regulaci“ vstupují náměty pro její zlepšení, mimo jiné cestou experimentů a ověřování působení navrhované regulace.

Výše uvedené skutečnosti představují podněty pro vznik myšlenky Centra. Významným faktorem pro aktivizaci Centra bylo získání finančních prostředků v rámci projektu OP VVV, který poskytuje též financování pro pořízení investic a vybudování behaviorální laboratoře na FSE UJEP.

Q2: Jakým největším výzvám jste při tom čelili a čelíte?

Vybudování technické infrastruktury je základem a prvním krokem. Největší výzvou je oživení laboratoře – její využití akademiky, doktorandy a studenty. Vybavení laboratoře se právě dokončuje, a my se teď soustředíme na získání mladých aktivních výzkumníků, kteří budou laboratoř využívat. Do toho nám vstoupil covid – už více než rok nemůžeme cestovat a osobně se setkávat.

Q3: Máte pocit, že budovat výzkumné centrum s takto unikátním zaměřením mimo hlavní centra (Praha, Brno) je náročnější než v těchto centrech? Pokud ano, v čem?

Problémem není ani tak geografická vzdálenost Ustí nad Labem od Prahy – 100 km představuje hodinu pohodlné jízdy vlakem. Problémem je spíše celkové síla lidských zdrojů na univerzitě a postupné budování kvalifikovaného týmu na fakultě. Spoléháme na spolupráci s jinými fakultami UJEP i jinými vysokými školami v ČR a v zahraničí.

Klíčovým faktorem pro aktivní využití laboratoře je vznik doktorského studijního programu Regulace a behaviorální studia, který je akreditován od roku 2020 v češtině a angličtině.

Q4: Co považujete za nejcennější zkušenosti z tohoto procesu? Myslíte, že jsou přenositelné?

Zkušenosti teprve sbíráme, ale potvrzuje se poznatek, že klíčovým faktorem pro vědeckou činnost není technická infrastruktura samotná, ale lidí, kteří ji využívají.

Q5: Setkáváte se s tím, že případné kandidáty samotný výzkum, který provádíte či jej plánujete, zajímá, ale nechtějí se na Vaše pracoviště přesunout a zvažují jiné nabídky?

Případní kandidáti samozřejmě zvažují jiné nabídky, ale při jejich rozhodování není hlavní geografické umístění pracoviště. Vedle finančních podmínek je rozhodující existence „ekosystému“, tedy existence stimulujícího a tvořivého prostředí.

Podívejte se na aktuálně nabízené pozice v centru REGBES: Výzkumník v oblasti behaviorální ekonomie, biofeedbacku a eye-trackingu / Researcher of Behavioral Laboratories

Q6: Jaké jsou Vaše představy o budoucnosti centra ve střednědobém horizontu? Jaké jsou hlavní cíle? Jak výzkumné, tak „manažerské“?

Představy o budoucnosti Centra vytváříme společně s akademiky a doktorandy. Je to týmová záležitost, leadership je důležitý, ale nepřinese úspěch sám o sobě. Chceme Centrum otevřít pro využití nejenom pro akademické bádání, ale i pro komerční aplikace, například pro marketingové experimenty.

Děkujeme za rozhovor!

Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta