OP VVV – excelentní výzkum na Univerzitě Karlově

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořené projekty. Tento měsíc jsme se zaměřili na čtyři projekty Univerzity Karlovy, které získaly podporu v rámci výzvy Excelentní výzkum. Své zastoupení zde mají jak humanitně zaměřené projekty, tak také projekty z oblasti lékařství a přírodních věd.

msmt_testimonial_2018_05_excelentni_vyzkum_na_uk.jpg

Jednotlivé vědecké týmy, které na projektech pracují, jsou složeny z vědců – seniorů, studentů postgraduálu, ale i z postdoktorandů. Počítá se také se zapojením vědců a doktorandů ze zahraničí: „Tyto týmy si právě proto, že jsou excelentní, vybírají kvalitní mladé vědce na počátku jejich vědecké dráhy. Zároveň se chtějí obohacovat nejen o naše vlastní kolegy, ale zejména o nadějné kolegy ze zahraničí nebo z jiných vysokých škol či Akademie věd,“ doplňuje profesor Zima.

 „Z hlediska zaměření projektů dojde také k dovybavení příslušných pracovišť. V případě farmaceutické fakulty (projekt Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik) se jedná o přístroje analytické jako chromatografy a cytometry, lékařská fakulta v Plzni (projekt Centrum výzkumu infekčních onemocnění) získá hmotnostní spektrometr. V případě filozofické fakulty (projekt KREAS) se spíše jedná o informatické vybavení a přírodovědecká fakulta (projekt Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů) předpokládá obnovení některých přístrojů a jejich rozšíření,“ vysvětluje rektor univerzity.

Každý z těchto projektů se bezprostředně dotkne vědeckého prostředí i celé společnosti. „Úkolem projektu KREAS je popisovat děje, které se odehrávají v Evropě i u nás, a zjistit, jak na ně má společnost reagovat. Není to jen otázka migrace, ale i toho, jak předcházet konfliktům a jak tyto konflikty řešit. V případě výzkumu parazitů přírodovědecké fakulty se konkrétní výstupy týkají možné léčby parazitálních onemocnění, jejich správné diagnostiky a hledání nových léků na odolné parazity, nebo naopak narušení přenosu parazitů mezi hostitelem a nemocným člověkem. A tady se jedná třeba o boreliózu či klíšťovou encefalitidu. Kolegové při výzkumu infekčních onemocnění řeší problematiku sepse, onemocnění pacientů po transplantacích, virových onemocnění, sledování antibiotické odolnosti a hledání nových přístupů k léčbě.  A konečně na farmaceutické fakultě zkoumají jak vylepšit léky, aby byly účinnější a snižovaly se jejich vedlejší účinky. Projekty tak kombinují základní a aplikovaný výzkum s dopadem na společnost,“ uzavírá rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

REKTOR UK PROF. TOMAS ZIMA_4979 copy 2.jpg

Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA