Barrande Mobility Program (CZ-FR) – výzva k podávání projektů

Program Barande Mobility (CZ-FR) je ve Francii realizován prostřednictvím Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), v České republice pak Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzva se týká všech oborů bádání a opírá se o participaci mladých výzkumníků a doktorských studentů.

Francouzské týmy podávají projektové žádosti prostřednictvím Campus France (https://www.campusfrance.org/fr/barrande), české týmy paralelně na MŠMT (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9). Projekty budou následně vyhodnocovány francouzsko-českou komisí.

Deadline: 30. června 2021