Co má společného otrava Bečvy a mise na Mars? Odpověď zní: spektrometry. Tyto přístroje se nově budou vyvíjet v Brně

Brno, 11. května 2021 – Brno je známé jako světové centrum elektronové mikroskopie. Udává se, že zhruba každý třetí elektronový mikroskop pochází právě odsud. Největší místní výrobce, společnost Thermo Fisher Scientic, se nyní zaměří i na vývoj hmotnostních spektrometrů. Tyto přístroje poskytují informace o chemické struktuře látek a nacházejí široké uplatnění například ve farmaceutickém průmyslu, potravinářství, zemědělství nebo vodárenství. Nezanedbatelnou roli hrají i v boji proti drogám nebo terorismu.

Hmotnostní spektrometrie je pokročilá metoda analytické chemie, která poskytuje informace o chemickém složení vzorku a struktuře biomolekul. Velká výhoda této metody spočívá v tom, že je velmi rychlá a dokáže určit chemické složení i z velmi malého množství vzorku, přičemž nehraje roli, zda se jedná o pevné skupenství, plyn nebo kapalinu. „Hmotnostní spektrometry se využívají například při analýze léků, pomáhají nalézat cizí látky v řekách nebo ve vzduchu. Většina z nás se s nimi setkala na letištích, používají je pracovníci bezpečnostní kontroly pro detekci drog nebo výbušných látek. Najdeme je i ve vesmírném výzkumu, kde zkoumají složení odebraných vzorků z povrchu Marsu nebo Měsíce,“ vysvětluje Petr Střelec, generální ředitel brněnské pobočky Thermo Fisher Scientific, ve které se budou nové přístroje vyvíjet.

Záběr brněnského technologického centra, které nyní zaměstnává téměř 1 300 lidí, se tak rozroste o další oblast. “Jsem velmi rád, že se naše společnost rozhodla část vývoje hmotnostních spektrometrů umístit právě do Brna. Máme roky zkušeností s vývojem elektronových mikroskopů, od roku 2018 vyvíjíme i spektrometry pro objemovou analýzu prvků a povrchovou analýzu, které jsou používány hlavně v průmyslu. Hmotnostní spektrometry pro nás budou novinkou, ačkoli se technologicky jedná o příbuznou kategorii produktů“, vysvětluje Petr Střelec jeden z důvodů, proč se budou zmíněné přístroje vyvíjet právě v Brně. „Máme široký tým výzkumu a vývoje, v Brně pracují špičkoví softwaroví vývojáři, elektro inženýři, konstruktéři, fyzici a mnozí další. Věříme, že díky tomu dokážeme tyto přístroje nadále zdokonalovat,“ dodává Petr Střelec.

Svoji roli sehrál i charakter moravské metropole. „V Brně máme dlouhou tradici elektronové mikroskopie, letos si připomínáme 70 let od vzniku prvního elektronového mikroskopu v Československu. Existuje tu zázemí několika univerzit, ale také kvalitních středních škol. Díky tomu dokážeme nabídnout mix znalostí a dovedností, které jsou potřeba k tomu, aby se zde vyvíjely takto pokročilé technologie,“ popisuje Střelec.

Vývoj hmotnostních spektrometrů dá v Brně vzniknout zhruba 25 novým pracovním místům, které Thermo Fisher plánuje obsadit v průběhu tohoto roku. „Předpokládáme, že i díky dobrým hospodářským výsledkům naší společnosti budou investice do výzkumu a vývoje nadále růst. Tým se tak bude s největší pravděpodobností v budoucnu rozšiřovat. Hmotnostní spektrometry představují skvělou příležitost jak pro profesionály s praxí, tak pro studenty, kteří chtějí pracovat se špičkovými technologiemi,“ uzavírá Petr Střelec.

THERMO FISHER SCIENTIFIC
Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v oblasti produktů a služeb pro vědu s obratem 30 miliard USD a více než 80 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Brněnské technologické centrum se soustředí na vývoj a výrobu špičkových vědeckých přístrojů, které umožňují technický pokrok i objevy oceňované Nobelovou cenou. Jedná se zejména o elektronové mikroskopy, microCT a také spektrometry.