Laboratoře proti koronaviru

České Budějovice, Praha, 3. dubna 2020

V pátek 3. dubna spustila Akademie věd ČR nový webový portál na pomoc diagnostickým laboratořím, které testují vzorky na přítomnost koronaviru. Portál http://laboratore-proti-koronaviru.cz/ umožňuje propojit tyto laboratoře s dobrovolníky z řad vysokoškolských studentů biologických oborů či výzkumných pracovníků, kteří nabízejí svou pomoc. Web znázorňuje na mapě České republiky seznam 72 laboratoří (jejich počet stále roste), registrovaných u Státního zdravotního ústavu, ať už jde o nemocnice, ústavy Akademie věd, univerzity či soukromé laboratoře.

Převzato z https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5353-laboratore-proti-koronaviru/

„Podobně jako medici z vyšších ročníků lékařských fakult chodí pomáhat do nemocnic, stejně tak se nám nabízejí studenti a absolventi molekulární biologie, či vědečtí kolegové, kteří chtějí pomoci v diagnostických laboratořích,“ říká Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR, který přišel s tímto nápadem na základě zkušeností z vlastního pracoviště. Laboratoře Biologického centra začaly testovat vzorky z jihočeských nemocnic v ostrém provozu 23. března a provádějí zhruba sto diagnostických testů denně.  Zavedení nového vyšetření v tak krátkém čase bylo pro českobudějovické parazitology organizačně náročné, ale zároveň přineslo okamžitou vlnu solidarity a kolegiality od zdejších vědců a studentů, kteří nabídli pomocnou ruku. „Díky tomu, že jsme v těsném spojení s dalšími ústavy Akademie věd a s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, která se již také aktivně zapojila do testování, máme dobrovolníků dostatek, ale v jiných městech nebo třeba v místní nemocnici jsou na tom podstatně hůř. Právě proto potřebujeme nasměrovat dobrovolníky tam, kde mají laboratoře personální nedostatek,“ uvedl Julius Lukeš.

Webový portál shromažďuje informace z diagnostických laboratoří ze všech krajů České republiky a ukazuje, kde jsou vítané dobrovolnické posily a kam/komu se mají hlásit. Dobrovolnické pozice jsou rozděleny do dvou typů podle toho, jaké dovednosti a zkušenosti musí daný pracovník mít, aby mohl vykonávat konkrétní laboratorní činnosti.

Webový portál vytvořili a spravují Marta Macálková a Radek Smutný z Odboru správy webů Střediska společných činností Akademie věd ČR.