ResearchJobs.cz podporuje ukrajinské akademické a výzkumné pracovníky/pracovnice

ResearchJobs.cz je v ČR největším pracovním portálem, který se specializuje na nabídku akademických pozic a pracovních pozic ve vědě a výzkumu a také témat dizertačních prací. Každoročně je na něm vystaveno více než 1000 inzerátů, převážně z VŠ a v. v. i.

Po bezprecedentních a zločinných krocích Ruska ve vztahu k Ukrajině jsme se bez váhání rozhodli zapojit se do aktivit na podporu ukrajinských akademických a výzkumných pracovníků a pracovnic. Během pátku 25. 2. jsme zkušebně spustili po koordinaci s Czexpats in Science sekci, na které se zejména agreguje nabídka pracovních pozic vhodných pro naše ukrajinské kolegy a kolegyně. Tato sekce, převážně v ukrajinštině, je k dispozici na adrese:

www.researchjobs.cz/ua/

Cílem je poskytnout informace o výzkumných a studijních příležitostech v ČR, dále přehled o tom, co, jak a kdy je potřeba zajistit po stránce administrativní, resp. legislativní/vízové a také koho v ČR na jednotlivých pracovištích kontaktovat.

Naše aktivity jsou v souladu s Prohlášením Rady pro výzkum, vývoj a inovace:
„(…) Rada doporučuje vládě České republiky zajistit potřebný přístup ukrajinských vědců a jejich rodinných příslušníků ke zdravotní péči, sociálnímu a hmotnému zabezpečení, přístup na trh práce, ke vzdělání apod. (…)“

Sekce se skládá z následujících stránek:

  • Aktuální nabídky pracovních pozic a stáží v ČR/SR (Актуальні пропозиції робочих місць та стажувань у Чехії/Словаччині) – klíčová část celé sekce
  • Vízové povinnosti, povolení k pobytu a pracovní povolení (Візові вимоги, дозвіл на проживання та роботу)
  • Přehled relevantních institucí a kontaktů pro výzkumníky a akademické pracovníky (Огляд відповідних установ та контактів для дослідників та науковців)
  • Užitečné informace, nabídky a odkazy (Корисна інформація, пропозиції та посилання)
  • Přehled prohášení českých institucí k válce na Ukrajině (Огляд заяви чеських установ стосовно війни в Україні)

Apelujeme na vedení VŠ a v.v.i., aby tyto instituce připravily nabídky vhodných pracovních příležitostí, krátkodobých i dlouhodobých stáží, které umožní pokračovat našim ukrajinským kolegům a kolegyním v akademické a výzkumné práci. Máme při tom neustále na paměti možné osudy jednotlivých lidí a jejich blízkých, kterým můžeme určitým způsobem pomoci. (Publikace takovýchto nabídek je bezplatná. Kontakt: vita@researchjobs.apari.in)

V průběhu nadcházejících dní budeme adresně vyzývat představitele jednotlivých VŠ na úrovni prorektorů a fakult na úrovni proděkanů a představitele v. v. i., aby ve spolupráci s námi doplňovali relevantní informace do této sekce.

Cílem je centralizace a efektivní předání relevantních informací našim ukrajinským kolegům, čemuž věnujeme nemalé časové i finanční prostředky.

Jsme velmi vděčni za jakoukoliv spolupráci a podporu, za kterou předem děkujeme!

Za portál www.researchjobs.cz
Martin Víta

Mgr. Martin Víta, Ph.D.
vita@researchjobs.apari.in
zakladatel portálu www.researchjobs.cz
+420 604 619 669