ResearchJobs.cz zve na Brněnské doktoRANDĚNÍ (7. 10. 2019, MENDELU)

Mendelova univerzita ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU pořádají dne 7. 10. akci How To Start a Research Career – „Make Hay While the Sun Shines“, která nese též podtitul „Brněnské doktorandění“. Akce je určena pokročilejším magisterským studentům, kteří zvažují pokračování v doktorském studiu, dále doktorandům a čerstvým postdokům.

Na organizaci a propagaci se podílejí též Česká asociace doktorandek a doktorandů a náš portál ResearchJobs.cz.

Akce je rozdělena do dvou částí, dopoledního mentoringového bloku a odpoledního informačního programu, který bude zaměřen prezentaci nejrůznějších příležitostí a tipů pro mladé výzkumníky a zájemce o doktorské studium. V dopolední části vystoupí např. významná česká fyzička Kateřina Falk, absolventka Imperial College a University of Oxford, či Vladimíra Petráková (ČVUT/FZÚ/Freie Universität Berlin) a další zajímaví hosté.

V rámci odpoledního programu zazní příspěvky dotýkající se mj. témat jako:

  • grantové příležitosti pro mladé výzkumníky (program TA ČR ZÉTA)
  • kde hledat pracovní příležitosti ve výzkumu, vývoji a inovacích (www.ResearchJobs.cz)
  • zajímavé kariérní cesty spojené s AV ČR (Biofyzikální ústav AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR)
  • PhD. v průmyslu – program pro doktorandy ve ŠKODA AUTO
  • představení programu podpory špičkových doktorandů STARS Přírodovědecké fakulty UK
  • jak napsat CV a motivační dopis pro práci ve výzkumné organizaci, jak se pracuje v biotech startupu (DIANA BIOTECH)
  • možnosti mobility pro studenty PhD a postdoky ve Francii (Velvyslanectví Francie/IFP)
  • pohled pod pokličku náborového procesu ve výzkumné organizaci (RECETOX)

Závěrem bude probíhat diskuse a následný networking účastníků a prezentujících.

Podrobný program je k dispozici na adrese: http://orlz.mendelu.cz/wcd/w-rek-orlz/thumb/thumb/mendelu_program_doktorandeni.pdf
Na akci je zapotřebí se registrovat: http://orlz.mendelu.cz/wcd/w-rek-orlz/thumb/thumb/mendelu_program_doktorandeni.pdf

Akce probíhá v angličtině.