Sto testů denně. Biologické centrum AV ČR je připraveno pomoci zdravotníkům s diagnostikou koronaviru

Převzato z https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5332-sto-testu-denne-biologicke-centrum-av-cr-je-pripraveno-pomoci-zdravotnikum-s-diagnostikou-koronaviru/

České Budějovice, 19. března 2020

Pomoc s diagnostikou vzorků na přítomnost koronaviru nabídlo stejně jako další vědecké ústavy Akademie věd i Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích. Pokud by českobudějovická nemocnice potřebovala navýšit laboratorní kapacity, mohou vědečtí a techničtí pracovníci Biologického centra začít analyzovat vzorky téměř okamžitě. Ve svých zásobách mají izolační kity pro až 2000 vzorků a mohou provádět 100 až 200 analýz denně.

Biologické centrum má špičkové zázemí a přístroje, které umožňují práci s vysoce infekčními viry, a disponuje zkušenými odborníky, kteří se rutinně věnují obdobným činnostem při vědeckém výzkumu. Vědečtí pracovníci jsou již seznámeni s protokolem testování koronaviru a provedli inventuru potřebného laboratorního materiálu. „Můžeme být nemocnici nápomocni třeba tím, že bychom jim zvýšili kapacity izolací RNA, používáme úplně stejné izolační kity,“ navrhuje mikrobiolog Radek Šíma z Parazitologického ústavu BC AV ČR. Těchto kitů má nyní Parazitologický ústav v zásobě přibližně pro 1000 vzorků, další ústavy Biologického centra mají dohromady srovnatelné množství, denně může být provedeno přibližně 100 a více izolací. V druhém kroku po izolaci RNA je následně možné využít plnou kapacitu pipetovacího robota, který umožňuje vypracovat stovky analýz denně. Celou proceduru od izolace RNA po vyhodnocení výsledků lze zvládnout do 24 hodin. Kromě toho může Biologické centrum zapůjčit nemocnici potřebné laboratorní přístroje, nebo i personál.

„Situaci pozorně sledujeme, jsme v kontaktu s krizovým štábem a s českobudějovickou nemocnicí, a v případě jejich žádosti můžeme takřka ihned začít,“ říká ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer.

Kromě místních kontaktů s nemocnicí jsou virologové z Biologického centra zapojeni i do celostátní aktivity Akademie věd s pracovním označením „coronatest hackaton“, kde se řeší metodické, logistické, ale také legislativní požadavky pro případ zapojení akademických ústavů do testování.

V pondělí poskytlo Biologické centrum českobudějovickému krizovému štábu ochranné pomůcky.