Střechu Thermo Fisher Scientific pokrývá jedna z největších solárních elektráren v České republice

Střechu Thermo Fisher Scientific pokrývá jedna z největších solárních elektráren v České republice. Firmě pomáhá plnit environmentální cíle

Brno, 22. září 2020 – Společnost Thermo Fisher Scientific, světový lídr v produktech pro vědu, oznámila dokončení střešní solární elektrárny, díky které její brněnské technologické centrum získá ještě více energie obnovitelných zdrojů. Elektrárnu o ploše 8 800 m2 tvoří 2 499 solárních panelů, které společně produkují téměř jeden megawatt (999,6 kWp), což odpovídá výkonu fotovoltaiky na zhruba 200 rodinných domech. Solární panely umožní firmě zmenšit uhlíkovou stopu, konkrétně sníží produkci oxidu uhličitého o 1 055 tun.  „Společenská odpovědnost je s naším podnikáním neodmyslitelně spojena a vychází ze závazků vůči našim kolegům, zákazníkům a komunitám. Za tímto účelem neustále hledáme způsoby, jak můžeme snížit náš celkový dopad na životní prostředí. Jedním z příkladů mohou být právě solární elektrárny, které kromě Brna pokrývají střechy výrobních hal v Hillsboro v Oregonu nebo v Carlsbadu v Kalifornii,“ řekl Petr Střelec, generální ředitel Thermo Fisher Scientific Brno. Firma zároveň před časem oznámila vizi snížit svoji celosvětovou produkci skleníkových plynů do roku 2030 o 30 %.

Slavnostního otevření nové fotovoltaické elektrárny se zúčastnil i 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, který řekl: „Výstavbou nové solární elektrárny se Thermo Fisher zařadil mezi další velké průmyslové firmy, které se snaží využít plochy svých výrobních hal a ulevit tak životnímu prostředí. Jsem velmi rád, že Thermo Fisher dbá o ochranu životního prostředí a že podniká konkrétní kroky ke splnění našeho společného cíle – snížit emise CO2 v brněnském regionu do roku 2030 o 40 %.“ Memorandum stvrzující tento závazek podepsalo město Brno společně s 37 komerčními partnery v březnu tohoto roku.

Thermo Fisher nabízí široké portfolio produktů určených pro vědu. Brněnské technologické centrum se zaměřuje na vývoj a výrobu špičkových elektronových mikroskopů a spektrometrů. „Technologie, které v Brně vyrábíme, pomáhají dělat ze světa čistší, zdravější a bezpečnější místo. Elektronové mikroskopy vědcům umožňují zkoumat viry, vyvíjet nové materiály, ale také analyzovat zdraví škodlivé částice ve vzduchu nebo ve vodě. I z těchto důvodů jsme se rozhodli vybudovat solární elektrárnu, jejíž energie bude zcela spotřebována, především pak vzduchotechnikou,“ popisuje Petr Střelec. „Výroba elektronových mikroskopů a spektroskopů vyžaduje extrémně čisté prostředí, na naši vzduchotechniku tedy klademe vysoké nároky. Pro vaši představu – v jednom metru krychlovém běžného vzduchu najdete asi půlmilionu prachových částic. V některých částech naší výroby naleznete na stejném prostoru takových částic jenom 6 000,“ doplnil.

Elektronové mikroskopy z Brna mají přímé využití i při samotném vývoji solárních panelů. Cílem je najít optimální poměr mezi výkonem, spolehlivostí a cenou, k čemuž je potřeba dokonale popsat a pochopit fungování materiálu, který je používán pro solární články. A právě zde přichází řada na elektronový mikroskop a jeho schopnost analyzovat materiál při téměř atomárním rozlišení. Svoji roli také elektronový mikroskop sehrává při kontrole kvality.

Detail povrchu solárního článku zobrazený rastrovacím elektronovým mikroskopem. Křemík na povrchu článku je naleptán do pyramidové struktury o velikosti jednotlivých pyramid 50 mikrometrů a méně. Takto upravený povrch článku má nižší odrazivost dopadajícího světla a tudíž vyšší účinnost.

 

O společnosti Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v oblasti produků určených pro vědu s ročním ziskem přesahujícím 25 miliard dolarů a 75 000 zaměstnaci po celém světě. Naším posláním je umožnit našim zákazníkům činit svět zdravějším, čistším a bezpečnějším. Bez ohledu na to, zda se naši zákazníci věnují výzkumu v oblasti přírodních věd, řeší složité analytické výzvy, zlepšují diagnostiku a terapii pacientů nebo zvyšují produktivitu ve svých laboratořích, jsme tu, abychom je podpořili. Mezi naše značky patří Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services a Patheon. Další informace najdete na www.thermofisher.com.

O Thermo Fisher Scientific Brno

Technologické centrum Thermo Fisher Scientific sídlící v Brně na Černovických terasách se zaměřuje na vývoj a výrobu analytických přístrojů určených pro vědu, především pak na elektronové mikroskopy a spektrometry. Společnost zaměstnává téměř 1 200 odborníků, zejména specialisty v oblasti vývoje softwaru, fyziky, elektroniky, konstrukce, ale také logistiky. Firma patří k největším exportérům v kraji a v dlouhodobě patří mezi nejžádanější zaměstnavatele v Jihomoravském kraji. Podívejte se na pozice aktuálně inzerované u nás na ResearchJobs.cz

ThermoFisher