Vědavýzkum.cz zve na III. ročník konference SCI-PO 2020 – veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Spolu s partnerským portálem Vědavýzkum.cz si vás dovolujeme pozvat na třetí ročník konference SCI-PO 2020 – veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky.

1. 10. 2020, 9:30 – 16:30 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

REGISTRACE

Dopolední program (9:30 – 12:30):

  • Jak si stojíme? Česká věda v mezinárodním srovnání (IDEA CERGE-EI)
  • Motivy, přínosy a překážky mezinárodní výzkumné spolupráce (TC AV ČR)
  • Podpora mezinárodní spolupráce: proč a jak? (TA ČR)
  • Panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty

Odpolední program (13:30 – 17:00):

Sekce A (13:30 – 16:00):

  • Open science a systém VVI
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Spolupráce vysokých škol s aplikační sférou (případová studie MUNI)
  • Podpora inovací na vysokých školách – inspirace ze zahraničí

Sekce B (13:30 – 16:00):

  • Výzkumné infrastruktury a jejich řízení – úvodní přednášky a diskuse

Závěrečná diskuse, ukončení programu MPA VVI, networking (16:00 – 17:00)

Konferenční poplatek

2 420,- Kč včetně DPH.

Cena obsahuje občerstvení a konferenční sborník.

Pořadatelé:

Mediální partner:

ROČNÍK 2018
ROČNÍK 2019