Fakulta podnikohospodářská VŠE

Fakulta podnikohospodářská nabízí doktorské studium v programu Management a manažerská ekonomie. Vědecké aktivity doktorandů v tomto programu se soustřeďují na taková témata, jakými jsou strategie podniku v evropském kontextu, inovační strategie multinacionálních firem, restrukturalizace a revitalizace podniků, řízení růstu start-upů, řízení hodnoty firmy, podnikání rodinných firem, řízení logistických řetězců, vedení lidí v multikulturním prostředí, ekonomická evaluace kulturních organizací a další.

Nabídka témat Ph.D. projektů / dizertací

 

V současné době nejsou žádná volná místa.