Ústav experimentální medicíny AV ČR / Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy of Sciences

Ústav experimentální medicíny AV ČR je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice. V současnosti tvoří ústav 12 samostatných vědeckých oddělení, zaměřených zejména na výzkum v oblasti biochemie, buněčné a vývojové biologie, patologie, molekulární embryologie, genetické toxikologie a nanotoxikologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, onkologie, tkáňových náhrad a nanomedicíny. Vyvíjíme a ověřujeme analytické, diagnostické a terapeutické metody.

The Institute of Experimental Medicine – Czech Academy of Sciences is a recognized center of basic biomedical research in the Czech Republic. At present, the institute consists of 12 separate scientific departments, focusing on research in biochemistry, cell and developmental biology, pathology, molecular embryology, genetic toxicology and nanotoxicology, neurobiology, neurophysiology, neuropathology, oncology, tissue replacement and nanomedicine. We develop and verify analytical, diagnostic and therapeutic methods.

Aktuálně nabízené pozice

V současné době nejsou žádná volná místa.