Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) je veřejná vysoká škola, což znamená, že se u nás neplatí školné. Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením na praxi. Studijní programy mají v posledním ročníku do osnov zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Spolupráce s vybranými firmami podle studijních oborů je proto rysem celého studia. Absolventům to dává větší prostor při hledání práce. Máme uzavřeno více než 1000 rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysíláme několik stovek studentů. S těmito partnerskými podniky také spolupracujeme v oblastech aplikovaného výzkumu, transferu technologií, pořádní konferencí, odborných seminářů atd. V současné době nabízíme Bc. a Ing. obory v oblastech ekonomiky, personalistiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky.

Řada ocenění

Přesto, nebo možná právě proto, že jsme mladá veřejná vysoká škola, se nám již podařilo získat řadu certifikátů a ocenění. Nejvíce si vážíme ocenění získaných od studentů, neboť jsme opakovaně uspěli v soutěži Fakulta roku, kde jsme dokonce v roce 2015 získali první místo v kategorii technika. Důležité jsou ale i získané certifikáty od Evropské komise (DS Label a ECTS label), které umožňují studentům nechat si předměty uznat na jiných vysokých školách u nás i v zahraničí. Zároveň jsme držiteli akreditace Evropské logistické asociace, která umožňuje studentům studijního programu Logistika získat mezinárodní logistický certifikát cEJLog, a to bez certifikačních zkoušek. V neposlední řadě si rovněž velmi vážíme ocenění, které jsme získali při spolupráci s podniky, což dokazuje naši profesní orientaci.

Moderní přístup

Pro svoji činnost využíváme rozsáhlý informační systém, který umožňuje studentům vytvářet si vlastní studijní plán, řídit individuální kreditové studium, vzdáleně přistupovat ke studijním materiálům a mnoho dalšího. Díky tomuto systému bylo možné zrušit zbytečné papírování (indexy apod.), což šetří čas nám i studentům.

Studium v zahraničí

Naši studenti si mohou vyzkoušet studium v zahraničí, a to jak v rámci krátkodobých tak, i dlouhodobých studijních pobytů. Na krátkodobé i dlouhodobé pobyty studenti získávají stipendium, neboť studium v zahraničí může být v některých případech finančně nákladnější. Studenti si tak mohou vybírat z celé řady zemí z EU i mimo ni (Korea, Čína, Rusko apod.). Podporujeme také zahraniční mobility našich zaměstnanců, kteří si mohou vybrat ze široké nabídky pracovních stáží, či jiné programy. Zaměstnanci tímto zlepšují své jazykové dovednosti a získávají velmi cennou praxi.

Projektová činnost

Na VŠTE probíhá rozsáhlá projektová činnost, jejíž hlavním cílem je naplňování dlouhodobých záměrů vysoké školy. V současné době se zaměřujeme především na neustálé a systematické zvyšování kvality, prohlubování spolupráce s aplikační sférou, rozvoj infrastruktury, přenos výzkumných aktivit do aplikační sféry a zvyšování uplatnitelnosti absolventů. V posledních dvou letech došlo k výraznému nárůstu projektové činnost. Zároveň je naše škola vlastníkem množství patentů, užitných vzorů, ochranných známek apod.

Interní granty a soutěže

VŠTE se snaží motivovat mladé zaměstnance a studenty k tvůrčí aktivitě. V této souvislosti vytvořila systém soutěží a grantů, do kterých se mohou obě skupiny pravidelně zapojovat. Díky této skutečnosti si mohou například studenti vyzkoušet dlouhodobou práci na projektu a jeho následné obhajování v tvrdé konkurenci. Těchto soutěží se každoročně účastní desítky studentů a objevují se v nich inovativní nápady, praktická řešení i neobvyklé projekty.

Aktuálně nabízené pozice

V současné době nejsou žádná volná místa.