Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 31.5.2024

Hledáme kreativního a motivovaného kandidáta, který se buď zpočátku připojí k některému ze stávajících týmů na Katedře experimentální biologie rostlin (viz https://www.natur.cuni.cz/biology/plant-biology/science-and-research ) a bude se podílet na jejich výzkumu jako (seniorní) postdoktorand s perspektivou ucházet se o externí financování a založit samostatnou výzkumnou skupinu, nebo od začátku založí (malou) výzkumnou skupinu (další podpora formou pozice technika na částečný úvazek a jednoho doktoranda a financování spotřebního materiálu po dohodě možné). Smlouva je prodloužitelná s perspektivou získání stabilní akademické pozice. Uchazeč bude mít možnost vést nebo konzultovat výzkumné projekty magisterských a PhD studentů a může se zapojit do dalších výukových aktivit v závislosti na další dohodě. Požadované přílohy přihlášky jsou: 2 doporučující dopisy Příloha 1: Stručné (max. 3 strany včetně odkazů) shrnutí navrhovaného výzkumu. Návrh výzkumu a další materiály uchazečů budou průběžně posuzovány komisí složenou z vedoucích příslušných skupin a nejvhodnější kandidáti budou pozváni k osobnímu nebo online pohovoru.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kvalifikace

  • PhD v relevantním oboru, předchozí postdoktorandská praxe velmi vítána. Uchazeč by měl prokázat relevantní publikační historii jako první nebo vedoucí autor, vědecké nadšení a hluboké kontextové porozumění v konkrétní oblasti výzkumu v rámci širšího oboru fyziologie rostlin a vývojové biologie rostlin, znalost témat studovaných v tematicky blízkých laboratořích katedry (nebo v potenciální hostitelské laboratoři), a schopnost formulovat stručný návrh shrnující vědecké záměry. Důrazně se doporučuje předběžná konzultace s příslušnými vedoucími skupin.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • dva doporučující dopisy
  • Příloha č. 1 dle popisu inzerátu

Kód pracovního místa: 202405-AP2-PřF-1300-016
Zveřejněno: 2024-03-01
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt