Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 31.3.2024

Pozice je financovaná ze zdrojů pracoviště a případných projektových zdrojů.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kvalifikace

  • Ph.D. v oboru teoretické a evoluční biologie, expertiza na poli evoluční biologie v současném i historickém pojetí a obecně makroevoluční tematice, znalost vývojově-evoluční biologie, selekce a třídění na různých stupních biologické hierarchie a zbývajících směrů shrnovaných pod hlavičku rozšířené syntézy. Publikační činnost v oboru evoluční a teoretické biologie. Uchazeč by měl zvládat základy statistického zpracování dat a práce v jazyce R, syntetickou a komparativní práci s velkým množstvím zdrojů včetně historických, plynně ovládat angličtinu a zvládat základy aspoň jednoho jiného nemateřského jazyka.

Expertíza

  • Teoretická a evoluční biologie se zaměřením na evoluci evolvability, makroevoluční trendy v současném i historickém pojetí a obecné rysy evolučního procesu.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti

Kód pracovního místa: 202403-AP2-PřF-1900-012
Zveřejněno: 2024-03-01
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt