Přehled

Student se během stáže naučí moderní přístupy funkcionalizace pevných substrátů optické a piezoelektrické biosenzory, a to teoreticky i experimentálně. Vyzkouší si např. metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance – SPR, spektroskopická elipsometrie) nebo pomocí metody quartz crystal microbalance – QCM. Kromě základních metodik budou studentovi odhaleny také různé praktické “vychytávky” funkcionalizačních metod, po skončení stáže student získá velmi dobré teoretické a praktické základy v této oblasti.