Přehled

Práce bude zaměřena na studium a charakterizaci defektních stavů a luminiscenčních center, jak vnitřních tak i přidaných jako dopanty, v moderních optických materiálech pro víceúčelové aplikace včetně světelných diod a „time-of-flight positron emission tomography“ z tříd oxidů a halogenidů (např. ZnO, Y(Lu)3Al5O12, Ca(Sr, Ba)I2, Cs2HfCl6 atd.) ve formě náno- či mikroprášku, keramiky či monokrystalu. Za tímto účelem budou použity především experimentální techniky elektronové paramagnetické rezonance (EPR) dovolujici zjistit nábojový stav, okolí a tepelnou stabilitu paramagnetických center. Pomocné jsou tepelně stimulovaná luminiscence (TSL), radio- a fotoluminiscence (RL a PL).

Garant stáže: Mgr. Maksym Buryi, Ph.D.

Obor: materiály, fyzika pevných látek

Počet volných míst pro téma: 2

Startovací téma

Jazyk: Čeština/Angličtina

Místo konání: Praha