Přehled

Student se v průběhu stáže seznámí se základními i pokročilými metodami přípravy funkčních vrstev pro biosenzory. Student získá teoretické i praktické zkušenosti, a to jednak z přípravy a charakterizace základních typů funkčních vrstev – tzv. samoskladných monovrstev (SAM), rovněž se seznámí i s přípravou a charakterizací pokročilých polymerních vrstev pro biosenzory. Naučí se kupříkladu syntetizovat funkční polymerní kartáče pomocí různých polymeračních technik a poté vybrané vlastnosti těchto vrstev ověřovat pomocí metod infračervené spektroskopie a spektroskopické elipsometrie.