Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 30.4.2024

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Znalost pokročilých metod zjišťování struktury materiálů v reálném čase, jako jsou difrakční metody a akustická emise. Znalosti a zkušenosti s metodami charakterizace mikrostruktury, včetně řádkovací elektronové mikroskopie a difrakce zpětně odražených elektronů. Pokročilé znalosti v teoretického popisu deformačních procesů pomocí elastoplastických modelů. Ph.D. v relevantním oboru. Odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací. Stálá publikační aktivita v daném oboru. Podmínkou je absolvování postdoktorského pobytu v zahraničí v minimální délce 36 měsíců. Uchazeč by měl být schopen vést výuku jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Expertíza

  • Fyzika materiálů, zejména metody zjišťování struktury materiálů v reálném čase a teoretický popis deformačních procesů.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy

Kód pracovního místa: 202404-AP2-MFF-KFM-022
Zveřejněno: 2024-03-26
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt