Přehled

Interaktivní vizualizace experimentálních výsledků

Stáž kombinuje experimentální práci se sběrem dat, programováním k jejich vizualizaci a tvorbou interaktivních webových aplikací pro prezentaci výsledků. Účastníci získají dovednosti v oblasti práce s daty, programování a komunikace vědeckých poznatků.

Garant: Ing. Veronika Mazáčová

Jazyk stáže: čeština

Pracoviště Na Slovance