Přehled

Úkolem je vybudovat obecnou ECG databázi – prozkoumat a vybrat vhodnou platformu (SQL/NoSQL), vytvořit diagramový návrh databáze a poté databázi fyzicky vytvořit na serveru a naplnit daty.  

The task is to create a general ECG database – explore and choose the proper database platform (SQL/NoSQL), create the design as the diagram scheme, and finally implement the database on a server and fill it up with data.  Skupina Umělá inteligence a medicínské technologie, oddělení Medicínské signály/Group of Artificial Intelligence and Medical Technologies

Ústav / Institute: Ústav přístrojové techniky AV ČR/ Institute of Scientific Instruments of the CAS

Odkaz na stránky ústavu / Link to the institute website: https://www.isibrno.cz/cs