Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 30.4.2024

Pozice je zaměřená na mezinárodní experiment Hyper-Kamiokande. Hlavní náplní je studium potenciálu experimentu: vývoj simulačního, rekonstrukčního a analyzačního softwaru a analýza simulovaných dat. Práce bude probíhat ve skupině RNDr. Ing. Bedřicha Roskovce, Ph.D.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) ke dni nástupu v oboru částicová fyzika, případně v blízkém oboru. Uchazeč by měl mít obecnou znalost neutrinové fyziky, zkušenosti s analýzou dat a vývoje softwaru v experimentech zaměřených na částicovou fyziku, ideálně na fyziku neutrin. Zkušenost práce v týmu na velkém mezinárodním experimentu výhodou. V rámci zaměstnání jsou předpokládány zahraniční služební cesty.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • dva doporučující dopisy

Kód pracovního místa: 202404-VP2-MFF-UCJF-017
Zveřejněno: 2024-02-26
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt