NCK MATCA

Centrum rozvíjí zejména aditivní, plazmatické a laserové technologie. Vzhledem k jejich dopadu do oblasti průmyslu, ekonomiky i bezpečnosti, má jejich zvládnutí a rozvoj těchto technologií strategický význam. V rámci dlouhodobých výzkumně-vývojových projektů pokrývá NCK MATCA celý životní cyklus výrobku – od chytrého návrhu, přes šetrnou výrobu, opravy a obnovu funkčních vlastností až po likvidaci nebezpečného opadu.

Pokračovat ve čtení

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Třetina vědeckých pracovníků pochází ze zahraničí. V současné době pracuje v největším ústavu Akademie věd více než 1300 zaměstnanců.

Pokračovat ve čtení

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE přispívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Pokračovat ve čtení

ELI Beamlines

ELI Beamlines research centre in Dolní Břežany is part of pan-European infrastructure ELI (Extreme Light Infrastructure) representing a unique tool of support of scientific excellence in Europe by making available its capacities to the best scientific teams across the world. The aim of ELI Beamlines is to establish the most intensive laser system in the world and to operate it on a long-term basis. Due to ultra-high performances of 10 PW (1 petawatt = 1,000,000,000,000,000 watts) and concentrated intensities of over 1024 W/cm2, we can offer our users a unique source of radiation and beams of accelerated particles. The so called beamlines will enable groundbreaking research in the area of physics and science dealing with materials, but also in biomedicine and laboratory astrophysics and many other fields. ELI Beamlines is part of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, and it was open in 2015.

Pokračovat ve čtení