Fakulta podnikohospodářská VŠE

Fakulta podnikohospodářská nabízí doktorské studium v programu Management a manažerská ekonomie. Vědecké aktivity doktorandů v tomto programu se soustřeďují na taková témata, jakými jsou strategie podniku v evropském kontextu, inovační strategie multinacionálních firem, restrukturalizace a revitalizace podniků, řízení růstu start-upů, řízení hodnoty firmy, podnikání rodinných firem, řízení logistických řetězců, vedení lidí v multikulturním prostředí, ekonomická evaluace kulturních organizací a další.

Pokračovat ve čtení

Teologická fakulta JU

Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia, která sahá až do počátku devatenáctého století. Teologická fakulta se ve své vědecké činnosti zaměřuje na oblast filosofie, teologie a na oblast sociální práce a klade důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty.

Pokračovat ve čtení

VŠ PRIGO

Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou. Nedávno byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazena mezi výzkumné organizace, a bylo tak validováno naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. Uvedené umožní další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy.

Pokračovat ve čtení